krzyż wspólnotowy

Charyzmatem naszej wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się, żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Czytaj dalej...

Jałmużna adwentowa

Kategoria: wspólnota Utworzono: piątek, 11 grudzień 2020

Tradycyjnie w okresie Adwentu zbierana jest w naszej Wspólnocie jałmużna. Rada Generalna podjęła decyzję, iż jałmużna adwentowa w bieżącym roku od Wspólnot z regionu zostanie podzielona na dwie równe części:

- ½ przekazana na kształtowanie Domu Formacji Małżeństw w Lisznej, który jest prowadzony przez naszą Wspólnotę,
- ½ przekazana na wsparcie osób będących w potrzebie spośród członków Wspólnot Przyjaciele Oblubieńca z regionu.
 

Wpłaty można przekazywać maksymalnie do Świąt Bożego Narodzenia na następujący numer konta:

79 1240 5253 1111 0010 9895 8262

z dopiskiem "jałmużna - św. Kazimierz"

Bank PeKaO S.A.

Odsłony: 180