krzyż wspólnotowy

Charyzmatem naszej wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się, żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Czytaj dalej...

Słowo z dnia #13

Kategoria: wspólnota Utworzono: środa, 08 kwiecień 2020

👉 #13 W DRODZE DO OGRODU.
/Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego/
👉 Dziś komentarz i zadanie do Ewangelii kieruje ks. Radosław Kimsza (Proboszcz i Pasterz wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca z par. Chrystusa Króla w Białymstoku).  😉 
👉 Przeczytaj fragment z Ewangelii J 20,1-9.

👉 Komentarz i zadanie na dziś:
Wybierz się do ogrodu (J 20, 1-18). Jest w nim grób, w którym złożono Ciało Jezusa. Jesteś w nim pierwszy(a). Po co przyszedłeś? Zatrzymaj się i pomyśl o ogrodach naszego zbawienia.
Ogród I (Rdz 2,5-25)
Ogród jest pierwotnym miejscem przebywania człowieka; miejscem odpowiadającym ludzkiej naturze. Ogród jest Domem Boga. Są w nim dwa drzewa: poznania dobra i zła oraz życia – nie można jeść z nich owocu. Wejdź do tego ogrodu. Zakosztuj obecności Boga. Zapytaj, czy jest On obecny w Twoim życiu. Czy Go poznajesz? Czy słuchasz Jego głosu? Czy to, co mówi przyjmujesz jako drogowskaz do pełni szczęścia, czy też uciążliwy nakaz i zakaz, który każe zrezygnować z czegoś pięknego, miłego …
Przyjrzyj się pierwszym ludziom i temu, w jaki sposób przybliża się do nich osobowe zło (Rdz 3). W pierwszym ogrodzie jest początek dzisiejszego święta. W nim jest zapowiedź nowego nieba i nowej ziemi, Nowego Adama i Nowej Ewy. Proś o łaskę pragnienia bycia w Domu Boga, pragnienia powrotu do boskiego ogrodu.
Ogród II (J 18,1-11)
Ewangelista Jan prowadzi nas do drugiego ważnego ogrodu w dolinie Cedronu. Poszedł tam Jezus na spotkanie z Judaszem i żołdactwem. Jezus objawia tam swoje boskie imię: JA JESTEM. Zatrzymaj się przy tym imieniu. Kontempluj Boga, który JEST w tej chwili przy Tobie – JEST z tobą zawsze. W tym ogrodzie zaczyna się droga do ogrodu, do którego wszedłeś na początku medytacji. Z tego ogrodu wyszedł Jezus po to, byś ty mógł powrócić do ogrodu pierwszego, najbardziej odpowiadającego twojej naturze. Przypatrz się początkowi tej drogi.
Ogród III (J 19, 41)
Ogród ukrzyżowania. W nim wyrosło nowe DRZEWO ŻYCIA – wpatrz się w to drzewo. Ma ono formę najstraszniejszej szubienicy a pomimo tego jest DRZEWEM ŻYCIA. TEN, który jest na nim jest ŻYCIEM – samym Życiem. Karm się teraz tym Życiem. Czy tego Życia jesteś głodny? To Życie nie jest do oglądania. To Życie jest do wzięcia. Usłysz jezusowe: „Pragnę”. Pomyśl co ono oznacza w twoim przypadku? Jezus pragnie jednego. Twojego udziału w zbawieniu, powrotu do pierwszego ogrodu. Proś o łaskę pragnienia bycia w boskim ogrodzie.
W nim jest pusty grób. Jakie uczucia ci towarzyszą, kiedy nad nim się pochylasz? Usłysz teraz swoje imię. Rozpoznajesz głos mówiącego? To Jezus. Nie przestaje On do Ciebie mówić. Jego głos to Kościół. Słyszysz w nim Jego głos? Jego głos to natchnione Słowo – Biblia. Słyszysz w niej Jego głos? Jego głos to sakramenty. Słyszysz w nich Jego głos?
Masz teraz sposobność do modlitwy uwielbienia w Jego nieustannej obecności; do modlitwy dziękczynienia za Jego zmartwychwstanie i życie pośród nas; do modlitwy prośby o pragnienie doświadczania tej obecności; do modlitwy przebłagania za każdą niewiarę w Jego zmartwychwstanie, za powrót od pustego grobu z przekonaniem, że … Uwierz, że grób nie jest celem chrześcijańskiego powołania. Jesteś wezwany do powrotu do pierwszego ogrodu. Jesteś powołany byś jadł owoce z DRZEWA ŻYCIA trzeciego ogrodu, by nimi nakarmić się na drogę powrotu do Ojcowskiego Ogrodu, gdzie są drzewa o najpiękniejszych owocach.
Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!  
Odsłony: 121