krzyż wspólnotowy

Charyzmatem naszej wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się, żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Czytaj dalej...

Słowo z dnia #7

Kategoria: wspólnota Utworzono: niedziela, 05 kwiecień 2020

👉 #7 CZY MASZ UPODOBANIE W JEZUSIE?
👉 Dziś komentarz i konkretne zadanie do Ewangelii kieruje do nas jeden z białostockich Pasterzy, który chce pozostać anonimowy... 😉 
👉 Przeczytaj czytanie Iz 42,1-7 i fragment z Ewangelii J 12,1-11.

👉 Komentarz: Przygotowując się na ważne wydarzenia oddajemy się zabiegom pielęgnacyjnym: wycieramy ekrany, myjemy okna, oczyszczamy twarze i włosy, nacieramy ciało pachnącymi olejkami, przecieramy stoły. Biskup w czasie konsekracji kościoła namaszcza ołtarz, kapłan w czasie Mszy św. rytualnie obmywa dłonie –zanim w jego dłoniach na poświęconym Bogu ołtarzu pojawi się prawdziwy Syn Boży. Poprzez namaszczenie Maria ze czcią uznaje w Jezusie z Nazaretu obiecanego Mesjasza, którego Ojciec przysłał z miłości, aby raz na zawsze dał tej miłości niewyczerpany znak, zastępując dotychczasowe ofiary. Już nie kozły, gołębie, woły czy owce, ale jeden i ten sam Jezus Chrystus staje się najdoskonalszą ofiarą, której nie trzeba powtarzać, a która trwa i jaśnieje na wieczność. Blask Prawdy staje się blaskiem życia ludzi zanurzonych w Bożej miłości. W Jezusie Chrystusie prawda o tej miłości zostaje zrealizowana. To już nie jest tylko proroctwo ocalenia ze zła, ale spełnienie go i przypieczętowanie woli Bożej. Zarówno proroctwo, jak i przymierze z Bogiem w Jezusie osiągają swoją jedność i szczyt, wynosząc na niego każdego, kto podchodzi uczestniczyć w ofierze Syna Bożego. Dlatego to, co Boże, co przedstawia Boga, pomaga nam z Nim przebywać, nie może być byle jakie–nie możemy na to żałować ani czasu, ani przestrzeni, ani słów, ani myśli, ani uczynków, ani pieniędzy. Wchodząc w tajemnicę Bożej obecności przepełnionej miłością, znajdujesz się w jej centrum. Ogrom wszechmocy Bożej wylewa się pełnym miłości strumieniem, który nie niszczy, ale stwarza; nie dobija, ale leczy; nie potępia, ale wskrzesza; nie wyrywa i nie gasi, ale rozpala swoim potężnym płomieniem Miłości. Wszystko wtedy zwraca się w Tobie ku Bogu, który jest Miłością. Przeniknięty nią całkowicie stajesz się nowym stworzeniem, dzieckiem Bożym, synem Najwyższego, dziedzicem Królestwa, wzywanym do Zbawienia.
👉Wykonaj zadanie na dziś: Zastanów się ile jesteś w stanie poświęcić, by uczcić Jezusa w swoim życiu? Czy masz upodobanie w Jezusie, Synu Bożym, obiecanym Mesjaszu? Co jest w Twoim życiu nadłamane, co ledwo się tli? Bóg Cię nie zniszczy. Jezus Chrystus w Eucharystii jest gwarantem Bożej miłości. Czy przyjmując Eucharystię przyjmujesz Bożą miłość, czy jej się oddajesz? Czy spożywanie Eucharystii, modlitwa, praktyki pobożne są dla Ciebie celem, czy sposobem spotkania z Bogiem, który jest miłością? W spełnianiu praktyk pobożnych postaraj się nie zatrzymywać na nich, ale wiązać z Bożą miłością rozmawiając z Bogiem, wyznając Mu swoje grzechy i przyjmując Jego przebaczenie oraz spożywając Jego Najświętsze Ciało.

Błogosławionego dnia Przyjacielu Oblubieńca! 😇+
Z Bogiem!👼
Odsłony: 126