krzyż wspólnotowy

Charyzmatem naszej wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się, żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Czytaj dalej...

Formacja - W uwielbieniu

Kategoria: wspólnota Utworzono: piątek, 13 grudzień 2019

Wprowadzenie Ten rok formacyjny w naszej wspólnocie przeżywamy pod hasłem: „W uwielbieniu”. Bóg zaprasza nas, byśmy weszli w jeszcze głębszą relację z Nim, by nasze serca zostały mocno zakorzenione w uwielbieniu. To „uwielbienie” nie ma dotyczyć tylko przestrzeni naszego życia modlitewnego. Ono ma się rozszerzać na całe nasze życie. A zatem nie chodzi tylko o to, byśmy w naszej codziennej modlitwie, a także wspólnotowej skupili się na uwielbieniu Boga, choć jest to ważny element wchodzenia w rzeczywistość chwały Bożej, ale chodzi o to, by nasz styl życia, nasze przeżywanie codzienności – żeby to wszystko było uwielbieniem Boga. Chciejmy zatem poddać się Bożemu prowadzeniu, by Pan mógł kształtować w nas mentalność ucznia Jezusa i chrześcijanina, który na co dzień żyje w obłoku chwały Bożej, niezależnie od tego, czy przeżywa właśnie czas radości, czy też czas strapienia i smutku. Całe nasze życie ma być zanurzone w Bogu, który każdego dnia ogarnia nas swoją miłością i mówi: „Nie bój się. Jestem przy Tobie. Kocham Cię”. W czasie tej formacji zawalcz o czas osobistej modlitwy. Niech to będzie 10, 20 czy 30 minut, ale oddane na wyłączność Panu Bogu. Znajdź taki czas w ciągu dnia, który będzie najbardziej dogodny na Wasze spotkanie. Odłóż telefon, wycisz rozmowy, przerwij wykonywanie innych czynności, zadbaj o to, byś mógł sam na sam spotkać się na modlitwie z Panem Bogiem. W czasie tego spotkania, gdy rozważysz już Słowo Boże i komentarz na dany dzień, wejdź w modlitwę, do której będziesz zaproszony, i módl się, tak jak potrafisz, mów do Pana Boga własnymi słowami, słuchaj też tego, co On będzie chciał Ci w tym czasie powiedzieć. Jeśli chcesz, możesz modlić się na głos. I bądź w tym spotkaniu wierny każdego dnia. Zaplanuj sobie wcześniej ten czas i zawalcz o niego, by nie umknął ci podczas codziennych obowiązków.

Żyć w Bożej chwale cz. 1

Istota uwielbienia cz. 2

Uwielbienie a Eucharystia cz. 3

Odsłony: 722