krzyż wspólnotowy

Charyzmatem naszej wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się, żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Czytaj dalej...

Wigilia Wspólnot

Kategoria: wspólnota
Utworzono: niedziela, 13 styczeń 2019

12 stycznia 2019 roku odbyła się Wigilia wszystkich Wspólnot z parafii św. Kazimierza Królewicza. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą. Następnie w Publicznym Gimnazjum im Wiesława Kazaneckiego przy ul. Porzeczkowej 11 w Białymstoku obejrzeliśmy Jasełka przygotowane przez uczniów pod kierownictwem ks. Andrzeja. Wysłuchaliśmy także krótkich koncertów kolęd w wykonaniu Chóru Dziecięcego Passeres Dei oraz Scholi Cantorum Omni Die. Podzieliliśmy się opłatkiem i dobrym słowem. Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...

Nowenna do św. Wincentego Pallottiego

Kategoria: wspólnota
Utworzono: czwartek, 10 styczeń 2019

Odmawiamy od niedzieli 13.01.2019 do poniedziałku 21.01.2019
- otwórz plik z nowenną.

Przez tych dziewięć kolejnych dni rozważać będziemy dziewięć „kroków św. Wincentego”, czyli tych wszystkich spraw, którymi on żył. Wspólnie z nim będziemy kontemplowali Nieskończoną Miłość i Miłosierdzie Boga, stworzenie człowieka, nasze powołanie do świętości, posłannictwo Jezusa Chrystusa jako Apostoła Ojca Przedwiecznego i nasze naśladowanie Chrystusa, szczególną obecność NMP Królowej Apostołów, misję ewangelizacyjną Kościoła, budowanie jedności chrześcijan oraz Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego - dzieło, któremu poświęcił swoje życie.
Obraz ze strony: dziennikparafialny.pl

 

Rekolekcje Animatorów

Kategoria: wspólnota
Utworzono: sobota, 20 październik 2018

20 października 2018 uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla animatorów, administratorów i pasterzy. Słuchaliśmy co znaczy brać odpowiedzialność i być odpowiedzialnym za wiarę, za wspólnotę i za rodzinę. Oby ten czas modlitwy i wsłuchania w Słowo przeznaczone dla nas na rozpoczynający się rok formacji - umocnił i pogłębił pragnienie stawania się odpowiedzialnym w różnych wymiarach naszego życia.

Zdjęcia w galerii.

Rozpoczęcie czwartego roku formacji

Kategoria: wspólnota
Utworzono: czwartek, 20 wrzesień 2018

20 września 2018 r. we wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy rozpoczęliśmy kolejny rok we Wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca.
Prosiliśmy o łaski na nadchodzący czas osobistej i wspólnotowej formacji.
Konferencję o Paruzji wygłosił ks. Radosław Grabecki nasz pierwszy pasterz.
Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...

8 rocznica Wspólnoty

Kategoria: wspólnota
Utworzono: niedziela, 24 czerwiec 2018

Święto Patronalne Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca odbyło się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 23 czerwca 2018 roku.
Zdjęcia w galerii.

Nagranie  - youtube.pl

Czytaj więcej...

Spotkanie wakacyjne w Parafii MB Fatimskiej

Kategoria: wspólnota
Utworzono: sobota, 02 wrzesień 2017

W dniu 30 lipca 2018 r. w Parafii pw. MB Fatimskiej odbyło się wakacyjne spotkanie Przyjaciół Oblubieńca prowadzone przez wspólnotę z Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza.
Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...