krzyż wspólnotowy

Śpiewnik naszej scholi. Otwórz...