krzyż wspólnotowy

Hasło roku formacyjnego: dom Ojca - miejsce dla wszystkich.

Szkoła człowieczeństwa

Kategoria: podręczniki formacyjne
Utworzono: piątek, 12 październik 2018

Od 23.11.2018 rozpoczynamy kolejny podręcznik formacyjny.

Szkoła człowieczeństwa.

Nagrania z konferencji.

Więcej informacji: sklepduchowy.pl

 (zdjęcie niezwiązane z okładką podręcznika)

Eucharystia Spotkanie Miłości

Kategoria: podręczniki formacyjne
Utworzono: piątek, 12 październik 2018

Rozważania o Eucharystii

Nagrania z konferencji na podstawie kolejnych tygodni rozważań.

 (zdjęcie niezwiązane z okładką podręcznika)

7 grzechów głównych

Kategoria: podręczniki formacyjne
Utworzono: niedziela, 11 marzec 2018

Aby nasze życie duchowe właściwie się rozwijało, niezbędne jest podjęcie pracy nad sobą. Nie wystarczy tylko samo czytanie Słowa Bożego, lektur duchowych, słuchanie konferencji czy uczestnictwo w różnych rekolekcjach. Trzeba podjąć konkretne działania, które pomogą nam zweryfikować , na jakim etapie duchowego wzrostu jesteśmy i czy zbliżamy się do Boga, czy raczej oddalamy się od Niego. Pomóc nam w tym mają różnego typu ćwiczenia duchowe, które umożliwiają postawienie diagnozy na temat kondycji duchowej, w jakiej się znajdujemy. (...) Siedem grzechów głównych stanowi jedną z takich propozycji ćwiczeń duchowych.
Trzeba sobie co dzień stawiać pytanie: co chcesz mi, Boże, powiedzieć przez tę konkretną sytuację, słowo, rozmowę i do jakiej decyzji nawrócenia mnie zapraszasz?
Nagrania z konferencji.

Czytaj więcej...

Jan Chrzciciel - Przyjaciel Oblubieńca

Kategoria: podręczniki formacyjne
Utworzono: poniedziałek, 20 marzec 2017

Misja Jana była niepowtarzalna - wskazać na Człowieka nieznanego większości Izraelitów i powiedzieć: To jest oczekiwany przez was od tysięcy lat Mesjasz! Jan potrzebował formacji, owocującej wiarą, która widzi dalej i więcej, nadzieją, która pozwoli czekać na właściwą chwilę, miłością, która rozpozna Oblubieńca, i niespotykaną odwagą: by dać świadectwo i ustąpić miejsca Jezusowi, oddając Mu jednocześnie swych uczniów. Był więcej niż prorokiem.
Dzisiaj Bóg potrzebuje Ciebie jako proroka - człowieka na miarę Jana Chrzciciela, który żyje w przyjaźni z Jezusem Oblubieńcem i świadomie poddaje swoje serce oczyszczeniu.

Lektura uzupełniająca: "Jan Chrzciciel - Brat Pustynny według Romana Brandstaettera" - Seul Anastazja - link do książki (można pobrać plik pdf z biblioteki cyfrowej). Nagrania z konferencji.

Czytaj więcej...

Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego

Kategoria: podręczniki formacyjne
Utworzono: sobota, 22 październik 2016

Uzdrowienie wewnętrzne jest jednym z fundamentalnych procesów, jakie muszą zajść w człowieku pragnącym podążać ku dojrzałej wierze. W nowych wspólnotach religijnych, zwłaszcza tych, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej, przejście tego procesu następuje zazwyczaj w początkowej fazie formacji.

Podręcznik formacyjny Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego pomoże Ci zobaczyć przestrzenie Twojego życia, potrzebujące w szczególny sposób dotyku Bożego Miłosierdzia i Jego uzdrawiającej mocy. Odważne zapraszanie Boga w sfery Twoich zranień umożliwi Ci przeżycie prawdziwego uzdrowienia wewnętrznego. Nagrania z konferencji.

Czytaj więcej...

Szkoła walki duchowej

Kategoria: podręczniki formacyjne
Utworzono: sobota, 22 październik 2016

„Szkoła walki duchowej” to teoretyczno-praktyczne wprowadzenie w podstawowe zagadnienia dotyczące walki duchowej. W podręczniku zostały zawarte rozważania biblijne wraz z komentarzem przygotowanym w oparciu o Tradycję Kościoła oraz pytania i ćwiczenia duchowe, pozwalające wprowadzić poznawane treści w praktykę. Ponadto każdy tydzień formacji zamyka dodatek katechetyczny, czyli niezbędna wiedza teologiczna na temat walki duchowej.

„Szkoła walki duchowej” to propozycja dla osób pragnących nabierać mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Każdy, kto świadomie i dobrowolnie przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, doświadczy walki o relację z Nim. Możemy jednak uczyć się od Tego, który przewodzi nam w wierze i ją wydoskonala (por. Hbr 12,2a), jak zwyciężać nasze codzienne duchowe walki. Nagrania z konferencji.

Czytaj więcej...