Adwentowe Rekolekcje

Kategoria: ogłoszenia Utworzono: sobota, 14 grudzień 2019

Od niedzieli do środy (8-11 grudnia 2019) uczestniczyliśmy w rekolekcjach Adwentowych w naszej parafii. Tematem rekolekcji był sakrament pokuty i pojednania. Nauki głosił ks. Kamil Dąbrowski - dyrektor BSNE.

W niedzielę było osobiste świadectwo ks. Kamila z jego własnej spowiedzi przed laty. (zdjęcia w galerii)

W poniedziałek dwa pierwsze warunki: rachunek sumienia i żal za grzechy.
Rachunek to nie matematyczne rachowanie grzechów ale przejrzenie swojego sumienia oświetlonego Bożą miłością i prawdą i wydobycie tego co mnie od Boga oddziela, ale także a może przede wszystkim dostrzeżenie wielkiego dobra, które mi Bóg uczynił. I dziękowanie za to dobro.
Żal za grzechy może być niedoskonały - taki ze strachu jak i doskonały, spowodowany świadomością że Bóg mnie kocha, stworzył z miłości a ja się od mojego Boga odwracam grzesząc. Wskazówka jak przechodzić od żalu niedoskonałego do doskonałego - rozważać drogę krzyżową, odprawiać gorzkie żale czy oglądać film "Pasja" Mela Gibsona. 

We wtorek dwa następne warunki: mocne postanowienie poprawy i wyznanie grzechów.
Postanowienie poprawy powinno być realne i konkretne. Realne - jak nigdy nie byłem na Kasprowym to nie wejdę na Mont Everest, czyli nie od razu poprawię się z wszystkich grzechów. Konkretne - jak Internet jest powodem tego, że upadam w grzech to przeglądanie Internetu mogę zacząć od modlitwy, na pulpicie mogę ustawić tapetę z Jezusem ukrzyżowanym. To wszystko ma uświadamiać, że moje grzechy przybiły Jezusa do krzyża i zniechęcić mnie do ich popełniania.
Wyznanie grzechów powinno być szczere i konkretne. Bez psychologizowania i owijania w bawełnę. Bez wyznawania grzechów domniemanych: a może i ja to zrobiłem... (a może i nie) ale na wszelki wypadek powiem. Z podaniem istotnych okoliczności np. piłem. Ale czy piłem do obiadu piwo czy upijałem się.

We środę: zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.
W miarę możliwości naprawić wyrządzone zło bliźnim, jak nie można to w inny sposób wynagrodzić, jałmużną, modlitwą, swoim czasem poświęconym bezinteresownie dla dobra innych osób.
Ksiądz Kamil podał przykład osób które podejmują wiele dzieł ewangelizacyjnych, oddają swój czas i serce aby w ten sposób wynagrodzić Bogu.

W czasie rekolekcji było czynne stanowisko z książkami religijnymi, i informacjami o BSNE (Białostockiej Szkole Nowej Ewangelizacji której dyrektorem jest ks. Kamil Dąbrowski).

Dziękujemy wszystkim z naszej Wspólnoty, którzy włączyli się w pomoc przy stoisku z książkami i materiałami ewangelizacyjnymi.

Odsłony: 249