krzyż wspólnotowy

Hasło roku formacyjnego: w uwielbieniu. Czytaj dalej...

Kościół Św. Kazimierza Królewicza

Kategoria: miejsca Utworzono: środa, 29 lipiec 2015

Parafię erygował bp Edward Kisiel dekretem z 17 VI 1977 r. Wydzielił ją z parafii św. Rocha, a pierwszym proboszczem mianował ks. Bogdana Maksimowicza.

Nowa parafia najpierw korzystała z drewnianej kaplicy, znajdującej się na cmentarzu grzebalnym parafii św. Rocha. Kaplicę tę - św. Kazimierza - wzniósł ks. Adam Abramowicz w 1946 r. Zezwolenie na budowę nowego kościoła parafialnego, po wielu trudnościach, otrzymano w 1981 r.

Kościół św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku - bryła kościoła

Po rozstrzygnięciu konkursu na projekt świątyni, do realizacji wybrano koncepcję inż. arch. Jana Krutula. Roboty rozpoczęto w 1983 r. Organizował je proboszcz ks. Bogdan Maksimowicz. Kościół dolny został oddany do użytku w stanie surowym 21 VI 1984 r. i zaczęto w nim odprawiać nabożeństwa. Pierwsze nabożeństwo w kościele górnym odprawiono 25 XII 1993 r.

Kościół św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku - bryła kościoła

Dnia 14 X 1984 r. przy budującym się kościele odbyły się ogólnopolskie uroczystości jubileuszowe 500-lecia śmierci św. Kazimierza Królewicza z udziałem Episkopatu Polski pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Natomiast 4 III 2002 r. w kościele św. Kazimierza obchodzono metropolitalne uroczystości 400-lecia kanonizacji św. Kazimierza. Konsekracja świątyni miała miejsce 27 X 2002 r.

Spotkania Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca odbywają się w dolnym kościele.

Kościół św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku - kościół dolny

Krzyż w dolnym kościele.

Kościół św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku - krzyż w dolnym kościele

Kościół dolny, widok z chóru:

Kościół św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

A tak wygląda kościół górny, widok z dołu:

Kościół św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

Widok z chóru:

Kościół św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

Ołtarz w kościele górnym, widok z dołu:

Kościół św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

Widok z chóru, kościół górny:

Kościół św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

Odsłony: 2810