krzyż wspólnotowy

Hasło roku formacyjnego: w uwielbieniu. Czytaj dalej...

Formacja przed Wielkim Postem

Kategoria: duchowość Utworzono: piątek, 09 luty 2018

WIELKI POST „Najmilsi! Wiadomo, że pośród uroczystości chrześcijańskich tajemnica wielkanocna ma pierwszeństwo przed wszystkimi. Na godny i odpowiedni jej obchód przygotowują nas urządzenia całego roku. Ale największej pobożności wymagają dni obecne. Stawiają nas one, jak sobie uprzytomniamy, przed progiem tej najwznioślejszej tajemnicy Bożego miłosierdzia. Słusznie na ten czas święci Apostołowie z natchnienia Ducha Św. zarządzili większe posty”  (Św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła) Rozważania w pliku pdf.

1.    Wielki Post – czas odnowy, a nie smutku
"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie»." (Mt 11, 28-30)

2.    Trzy tematy wielkopostne
"Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. […] Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu." (Łk 4, 1-2. 1)

3.    Pokuta całego Kościoła
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15b)

4.    Symboliczna liczba czterdzieści
"Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel […]. Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu."
(Mt 4, 1-3a. 10-11)

5.    Triduum Paschalne i Wigilia Paschalna - istota
"I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni»." (Dz 4, 12)

6.    Zakończenie
"Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie." (Mt 6, 16-18)

 

Grafika ze strony radzyninfo.pl/kosciol/rozpoczynamy-wielki-post

Odsłony: 1045