krzyż wspólnotowy

Charyzmatem naszej wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się, żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Czytaj dalej...

Pierwsze spotkanie SOW

Kategoria: wspólnota
Opublikowano: piątek, 22, marzec 2019

21 marca 2019 rozpoczęliśmy Seminarium Odnowy Wiary, już drugie dla Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca w parafii św. Kazimierza. A pierwsze dla nowych osób, które Pan zaprosił do poznania Go na innym, głębszym poziomie. Dziękujemy za to seminarium i prosimy o umocnienie dla tych, którzy pierwszy raz wkraczają na tę drogę. To czas łaski, działania Pana Boga, przemieniania naszych serc.
Do seminarium można dołączyć, czekamy na Ciebie.
Konferencję ze spotkania wprowadzającego można odsłuchać tu. W galerii jest kilka zdjęć - zapraszamy.

Czytaj więcej...

Niedziela Ewangelizacyjna

Kategoria: wspólnota
Opublikowano: poniedziałek, 18, marzec 2019

17.03.2019 w parafii św. Kazimierza Królewicza odbyła się  niedziela ewangelizacyjna.
W organizację włączyła się Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca i BSNE.
O 18:00 Mszę św. i modlitwę o uzdrowienie prowadził ks. Kamil Dąbrowski i Zespół Jezus Drogą.
Zdjęcia w galerii zapraszamy.

Czytaj więcej...

Seminarium Odnowy Wiary

Kategoria: wspólnota
Opublikowano: poniedziałek, 18, marzec 2019

Zapraszamy każdego: drobnego, dużego, młodego, starszego.
A szczególnie, jeśli chcesz:
- żeby Twoja wiara nie ograniczała się do niedzielnej Mszy św.,
- poznać ludzi, z którymi będziesz mógł odkrywać wiarę,
- nie czuć się obco w Kościele,
- pogłębić swoje życie duchowe,
- rozpoznać w sobie dary Ducha Świętego,
- odkryć modlitwę z Pismem Świętym.

Czytaj więcej...

Formacja rozpoczynająca Wielki Post

Kategoria: wspólnota
Opublikowano: piątek, 08, marzec 2019

Wielki Post – czas odnowy, a nie smutku.
Formacja w pliku pdf.

Odmawiamy też Nowennę do Ducha Świętego 8 - 16.03.2019 

Szkoła pełnienia woli Bożej

Kategoria: wspólnota
Opublikowano: niedziela, 24, luty 2019

Przez trzy dni uczyliśmy się co to znaczy pełnić wolę Boga. Patrzyliśmy na Piotra aby odkryć jak Jezus uczył go wchodzenia w wolę Boga. Bo pokora jest bramą do pełnienia woli Bożej.
A szczytem uwielbienia jest powiedzieć Bogu najgłębsze tak. Najpiękniejszym uwielbieniem jest pełnienie woli Boga. Zdjęcia w galeri.

Czytaj więcej...

Wigilia Wspólnot

Kategoria: wspólnota
Opublikowano: niedziela, 13, styczeń 2019

12 stycznia 2019 roku odbyła się Wigilia wszystkich Wspólnot z parafii św. Kazimierza Królewicza. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą. Następnie w Publicznym Gimnazjum im Wiesława Kazaneckiego przy ul. Porzeczkowej 11 w Białymstoku obejrzeliśmy Jasełka przygotowane przez uczniów pod kierownictwem ks. Andrzeja. Wysłuchaliśmy także krótkich koncertów kolęd w wykonaniu Chóru Dziecięcego Passeres Dei oraz Scholi Cantorum Omni Die. Podzieliliśmy się opłatkiem i dobrym słowem. Zdjęcia w galerii.

Czytaj więcej...